Wat is de overeenkomst tussen een hypotheekaanvraag en het laten bouwen van een website?

Als startende zelfstandige een hypotheek aanvragen. Spannend. Lastig. Tenminste dat is de algemene heersende opinie. Hoewel de banken reclame maken voor hypotheken gericht op de zelfstandigen, is het de vraag of dit in de praktijk ook het geval is. Al snel wordt tijdens een oriënterend gesprek gevraagd hoeveel jaar cijfers je kunt overleggen. Bij minder dan drie jaar worden de wenkbrauwen opgetrokken en wordt het lastig. Onlangs hebben wij het toch gewaagd en in het proces zien we bepaalde parallellen met het ontwikkelen van websites.

Een goede voorbereiding is het halve werk

Wie als startende zelfstandige met drie jaar cijfers naar de bank gaat moet met een goed verhaal komen. Immers, het is je doel om hen net zo te overtuigen als je jezelf hebt overtuigd dat je de last van de hypotheek kunt dragen. Hoewel er vaak eerst naar de cijfers van de onderneming wordt gekeken en het dus van groot belang is dat je die op orde hebt, hebben wij ervaren dat er meer informatie is die meeweegt in de afweging van de bank. Hoe groot die wegingsfactor is, is lastig in te schatten, maar alles is meegenomen zullen we maar zeggen.

Andere factoren die meewegen

In de eerste gesprekken werd meteen duidelijk dat naast het hebben van duidelijke cijfers van je bedrijf, het ook handig is om een overzicht te kunnen presenteren van je maandelijkse privé uitgaven. Splits deze bijvoorbeeld op in vaste lasten en variabele kosten en vergeet ook de vakantie uitgaven niet! Zo wordt direct zichtbaar of de inkomsten van je bedrijf voldoende zijn en of een hypotheek past bij jouw levensstijl en uitgavepatroon. Niet alleen de bank, ook jijzelf hebt veel aan zo’n overzicht.boom-met-geld

Een volgend punt is het toekomstperspectief van jouw sector: je moet ervan overtuigd zijn dat er ook in de toekomst werk in zit. Een realistische prognose voor de komende drie jaar is bijvoorbeeld handig om in te kunnen schatten wat de inkomsten en uitgaven van je bedrijf zijn. Opnieuw is dit niet alleen een goed argument om de bank mee te overtuigen maar ook voor jezelf is er direct een mooi doel vastgesteld. In ons geval betreft het hier de ICT sector waar we zo na de crisis een duidelijk herstel hebben gemerkt.

Sta ook stil bij de minder leuke kanten. Wat als je grote opdrachtgevers bij je weg zouden gaan? Of er gewoonweg geen nieuwe opdrachten meer binnen komen? Misschien moet je bedrijf binnen enkele jaren sluiten omdat je vergeet met de tijd mee te gaan… Het zal jou vast niet overkomen maar bedenk wel wat je kan gaan doen als je onverhoopt toch niet door gaat met je onderneming. Kan je de kosten van de hypotheek dan dragen? Onze ervaring is dat er ook gekeken wordt naar je opleiding. Vergeet dus ook je mogelijkheden buiten je eigen bedrijf niet te vermelden voor het geval je onverhoopt toch weer op de arbeidsmarkt terecht mocht komen.

Het hele plaatje

We hebben dus geprobeerd te zorgen voor een duidelijk verhaal waarin niet alleen de cijfers van de onderneming naar voren komen maar bijvoorbeeld ook de diversiteit van ons klantenbestand en de duur van klant relaties. Met afbeeldingen van de inkomsten en uitgaven in de afgelopen jaren hebben we aangegeven dat we de hypotheek kunnen dragen.

bol-met-geld

En hoe rijmt dit nu met een website laten bouwen?

Bij PLint-sites bouwen we websites en webapplicaties. Bij een nieuw project proberen we in eerste instantie te achterhalen wat voor soort website er gebouwd moet gaan worden. Wat zijn de exacte wensen en eisen en wat horen we tussen de regels door. Vervolgens is het van belang om de vertaalslag te maken naar een functioneel ontwerp of een plan van aanpak.

Wanneer een klant met een goed voorbereid verhaal komt, is het voor ons heel gemakkelijk om op basis daarvan een goed plan op te stellen voor de ontwikkeling van de website. Aan de hand van zo’n plan kunnen we bijvoorbeeld de doorlooptijd goed inschatten, maar kunnen we ook in een vroeg stadium aangeven welke acties nog door de klant ondernomen moeten worden. Zijn er nog foto’s nodig, zodat de website een flitsende uitstraling krijgt? Dan moet hier wellicht een fotograaf voor ingeschakeld worden. Ook een fotograaf heeft tijd nodig voor het uitvoeren van zijn werkzaamheden, dus is het handig om hier op tijd mee te beginnen. Zo loopt het ontwikkelen van de website geen vertraging op en kan de website op de geplande datum live. Ook in onze branche is voorbereiding dus heel belangrijk!


Mijn Twitter profiel Mijn Facebook profiel
Pim Hooghiemstra Webdeveloper and founder of PLint-sites. Loves to build complex webapplications using Vue and Laravel! All posts
Alle berichten tonen van Pim Hooghiemstra

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *