Privacy verklaring

This privacy statement is available in english on request. Send us an email to  to request an english version.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

PLint-talk kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van PLint-talk, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan PLint-talk verstrekt. PLint-talk kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw e-mailadres

Waarom PLint-talk gegevens nodig heeft

PLint-talk heeft een nieuwsbrief om u op de hoogte te houden van onze nieuwste blogberichten. Indien u zich hiervoor inschrijft, bewaren we uw emailadres zodat we u deze nieuwsbrief toe kunnen sturen. U kunt zich ten allen tijden uitschrijven voor de nieuwsbrief via de uitschrijflink in deze nieuwsbrief.

Hoe lang PLint-talk gegevens bewaart

PLint-talk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

PLint-talk verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Google Analytics

PLint-talk maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken.

De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan PLint-talk te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. PLint-talk heeft hier geen invloed op.

PLint-talk heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen via het contactformulier op de website. PLint-talk zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen

PLint-talk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van PLint-talk maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door PLint-talk verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met PLint-talk op via het contactformulier. PLint-talk is een website van PLint-sites. PLint-sites is als volgt te bereiken:

PLint-sites
Webdesign en webapplicaties
Sittard
info@plint-sites.nl
046-7370082
KvK: 59658630